Метатеорія мовознавства

Костянтин Тищенко. Метатеорія мовознавства. - К.: Основи, 2000.- 350 с.

Книга становить найповніший на сьогодні опис метатеоретичної наукової парадигми мовознавства, впорядкований за кількома провідними параметрами системно - операційного підходу. Як теоретичний підсумок сучасного стану знань про мову, монографія містить відомості і про зміст кожної лінґвістичної дисципліни, і про ступінь опрацьованості окремих дисциплін, і про актуальність конкретної дослідної тематики.

Книга може правити за довідник або навчальний посібник для студентів і дисертантів філологічного фаху, - зокрема з дисциплін “загальне мовознавство”, “основи наукових досліджень” та різних спецкурсів. Зацікавить також психологів, логіків, математиків, фiлософів, істориків.

 • Від автора
 • Вступ
 • Роздiл 1. Метатеорiя i системно-операцiйний пiдхiд
 • Роздiл 2. Iнтеґранти лiнґвiстичних знань
 • Роздiл 3. Змiст метаполiв iнтеґрантiв лiнґвiстичних знань
 • Роздiл 4. Евристичнi наслiдки метатеоретичної концепцiї мовознавства
 • Висновки та пiдсумковi визначення
 • До вершин мовознавчої теорiї. (Пiслямова Нiни Клименко)
 • Лiтература
 • Додаток. Мiжфакультетський Лiнґвiстичний навчальний музей Київського унiверситету
 • До попередньої сторінкиДо початкової сторінкиДо початку сторінки
  Костянтин Тищенко | Метатеорія мовознавства | Лінґвістичний музей | Посилання
  Натиcніть, будь-ласка, Control + D щоб помістити сторінку у Вибране (створити Закладку)
   
  © К. Тищенко, 2000
  Вебмайстер Ю. Пероганич, зміни внеснені 16.12.2000