Дослідження та проекти

Основними напрямками наукової роботи Лабораторії є комп'ютерна лексикографія, навчальні програми та машинний переклад. З більшою частиною проектів Лабораторії можна познайомитись у електронному вигляді: 
Електронний підручник української мови

Електронний підручник української мови з інтерактивним тестуванням, можливістю перегляду зроблених при тестуванні помилок та збереженням результатів тестування на сервері. Комплексна навчальна система розрахована на широкий загал - учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, студентів-філологів та інших спеціальностей вищих навчальних закладів і всіх тих, хто бажає вдосконалити та перевірити свої знання з української мови.

Частотні словники

Частотні словники художньої прози та публіцистики, а також частотний словник сучасної поетичної української мови. Останній словник репрезентує лексику поетичної мови з поезій кращих українських митців кінця ХХ століття (обсяг вибірки - 300 тисяч слововживань).

Граматичний словник дієслів

Граматичний словник українських дієслів подає парадигматичні, семантичні й синтаксичні особливості близько трьох тисяч дієслів української мови з їх перекладом на італійську мову. Цей словник є першим в українській лексикографії досвідом систематизації словозміни дієслів у зв’язку з їх синтаксисом і лексичною семантикою. Для студентів вищих закладів освіти, науковців, викладачів української мови, перекладачів з італійської мови.

Програма автоматичного синтезу англійської парадигми

Програма автоматичного синтезу парадигми англійського іменника та дієслова. Програма створена у рамках бакалаврської роботи "Автоматичний синтез словоформ іменника і дієслова".

Морфемно-словотвірна база української мови. Мета проекту - створення морфемної бази даних української мови (170 тисяч слів) та укладання морфемно-словотвірних гнізд зі словотворчими значеннями морфем.

Автоматичний морфний сегментатор українського тексту представляє собою систему, на вході якої словоформи звичайного тексту, на виході - ті ж самі словоформи, заіндексовані кодами граматичної приналежності до певної частини мови та розчленовані на морфи (кореневі й афіксальні) з відповідними індексами.

 Також в Лабораторії ведуться дослідження принципів англо-українського та українсько-англійського машинного перекладу, розробляються перекладні та термінологічні словники, програми аналізу та синтезу людського мовлення.