Оксана Миколаївна Зубань

Кандидат філологічних наук, доцент Кафедри сучасної української мови

Навчальні курси

Вступ до структурної лінгвістики (спецкурс)

Морфемно-словотвірна лінгвістична база даних української мови (спецкурс)

Біографічні відомості

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 1993 році: кваліфікація - філолог, викладач української мови та літератури.

З 1996 працює викладачем кафедри сучасної української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Морфеміка суфіксальної зони українського дієслова".

1998 - 2004 - асистент кафедри сучасної української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2004 - доцент кафедри сучасної української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Лекційні курси: "Сучасна українська мова" (Фонетика, Морфеміка, Словотвір, Морфологія). Спецкурси: "Лінгвістичні моделі", "Морфемний сегментатор української мови", "Вступ до структурної лінгвістики", "Морфемно-словотвірна лінгвістична база даних української мови", "Методи лінгвістичних досліджень".

Наукові дослідження і проекти

1. Морфемний сегментатор української мови (автоматизована система)

2. Автоматизована система морфемно-словотвірного аналізу української мови у рамках проекту створення національної словникової бази Українського мовно-інформаційного фонду НАН України

3. Електронний підручник з української мови для дистанційного навчання (Морфеміка, Словотвір, Фонетика)

4. Електронні контрольні тести для студентів філологічного факультету з курсів “Морфеміка”, “Словотвір”, “Фонетика”

Бібліографія

1. "Морфемный сегментатор суффиксальной зоны украинского глагола" (Материалы Республиканской конференции "Комп‘ютерные програмы в обучении белорусскому и иностранному языкам",- Минск 1994);

2. "Моделювання як метод дослідження морфемної структури мови" (Збірник праць студентів і аспірантів Київського університету ім. Тараса Шевченка. Гуманітарні науки: Вип.3. - Київ, 1996. Деп. в РДАСНТІ 16.21.21.);

3. "Типи морфемних структур суфіксальних послідовностей у дієслівних основах української мови" (Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. Вип. 5.-К.1997);

4. "Морфонологічний аспект суфіксальної парадигматики українського дієслова" (Українське мовознавство: Вип.21.-К.1997)

5. "Методологічні питання морфемної парадигматики" (Українське мовознавство: Вип.21.-К.1997)

6. "Морфемный сегментатор украинского языка" (у співавторстві з Л.А.Алексієнко та Т.І.Грязнухіною) // Journal of Quantitative Linguistics.- 1995. - Vol.3.- №1.

7. . "Створення морфемної бази даних: принципи опису морфеми як інваріантної одиниці" // Українське мовознавство", К. - 2001.

8. "Методика створення автоматизованої системи морфемно-словотвірного аналізу (АСМСА) слів української мови" // Матеріали конференції "Наукова спадщина професора С.В.Семчинського і сучасна філологія". - К.2001.

9. Надія Плющ, Оксана Бас-Кононенко, Зоя Дудник, Оксана Зубань “Сучасна українська літературна мова. Фонетика”. - К., 2002

10. “Автоматизована навчальна система з фонетики української мови” // Матеріали наукових читань, присвячених 100-річчю з дня народження Ірини Петрівни Синцової.К. - 2003.

11. “Електронний підручник з української мови”// Українське мовознавство", № 27, К. - 2003.

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-33-54 (робочий)