Олена Борисівна Сірук

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник лабораторії комп'ютерної лінгвістики Інституту філології.

Головний редактор офіційного сайту Інституту філології.

Біографічні відомості

2001 – закінчила з відзнакою Інститут філології Київського національного університету за спеціальністю "Українська мова та література", спеціалізація – "Комп'ютерна лінгвістика", кваліфікація – "магістр філології, фахівець з української мови та літератури, викладач".

2001–2002 – співробітник Інформаційно-обчислювального центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2001–2004 – аспірант кафедри сучасної української мови і лабораторії комп'ютерної лінгвістики. У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук "Тезаурус дієслів української мови: лінгвістичні проблеми та методика конструювання".

З 2005 року – співробітник лабораторії комп’ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, займається підтримкою інтернет-ресурсів Інституту філології, бере участь у лінгвістичних наукових проектах.

Участь у проектах Лабораторії

Створення бази даних "Частотного словника сучасної поетичної української мови";

Створення онлайнового "Електронного підручника з української мови";

Створення онлайнового "Спеціалізованого тезауруса з комп’ютерної ідеографії";

З 2000 – створення та підтримка сайту Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка philolog.univ.kiev.ua: лінгвістичне і програмне забезпечення, дизайн, редагування;
з 2012 – розробка і підтримка сайту Прес-центру Інституту філології instpres.univ.kiev.ua;

З 2003 – створення та підтримка спільно з В.М.Сорокіним лінгвістичного порталу «MOVA.info»: ідея, дизайн, HTML, поповнення новинами та загальною інформацією, довідкова служба;

2008-2009 – проектування «Електронної лексичної картотеки українських діалектів» (ЕЛКУД) спільно з відділом діалектології Інституту української мови НАН України;

2010 – розроблення віртуальної інформаційно-пошукової системи „Культура мови на щодень”;

2010-2012 – робота над комп’ютерним корпусом діалектних текстів в контексті корпусу української мови.

Нагороди та стипендії

Стипендія Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща (2009, 2011, 2012)

Стипендія Каси ім. Юзефа Мяновського, Фундації розвитку науки Республіки Польща (2010)

Стипендія Європейського Союзу Erasmus Mundus (2008)

Стипендія Університету м. Констанц, Німеччина (2003)

Переможець Всеукраїнської олімпіади юних філологів та конкурсів Малої Академії наук (1996)

Бібліографія

 1. Сірук О.Б. Тезаурус дієслів української мови: лінгвістичні проблеми та методика конструювання: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 20 с.
 2. Сірук О. Винниченкова концепція світосприйняття (до питання про авторський міф) // Літературознавчі студії. – К.:Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001. – С.217–219.
 3. Сірук О. Два підходи до побудови комп’ютерного тезауруса дієслів української мови // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Вип. 31. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004. – С.84–87.
 4. Сірук О. Комп’ютерний тезаурус дієслів української мови: проблеми та методика укладання // Лексикографічний бюлетень: Збірник наукових праць. – Вип. 13. – К., Інститут української мови НАН України, 2006. – C.158–161.
 5. Сірук О. Систематизація світових комп’ютерних тезаурусів як підґрунтя для укладання тезауруса української мови // Мовні і концептуальні картини Світу: Збірник наукових праць. – Вип. 16. Книга 2. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – С.189–193.
 6. Сірук О. Словник мови І. Франка (до питання про укладання і використання тезаурусів) // Літературознавчі студії. – К.:Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002. – С.384–385.

 7. Сірук О.Б. Спеціалізований тезаурус з комп’ютерної ідеографії // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Вип. 18. – Кн. 2. – К.: «Видавничий Дім Дмитра Бураго», 2005. – C.172–176.
 8. Дарчук Н., Денисенко І., Сірук О. Сорокін В. Ідеографічний тезаурус української мови // Вісник Черкаського університету, Вип. 24. Серія “Філологічні науки”. – Черкаси, 2001. – С.3–6.

 9. Дарчук Н., Денисенко І., Сірук О., Сорокін В. Теоретичні питання моделювання ідеографічного тезауруса української мови // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Вип 24. – К.:Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002. – С.107–118.

 10. Дарчук Н., Сірук О., Сорокін В. Лінгвістичний портал MOVA.info: три роки в мережі Інтернет // Лексикографічний бюлетень: Збірник наукових праць. – Вип. 13. – К., Інститут української мови НАН України, 2006. – C. 137–143.
 11. Сірук О. Лінгвістичні проблеми укладання "Комп’ютерного тезауруса дієслів української мови" // UCRAINICA III. Současná Ukrajinistika. Problémy jazyka, lietratury a kultury. Sborník článků IV Olomoucké sympozium ukrajinistů. – Část 1. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. – S.273–277.
 12. Сірук О. Запитання користувачів довідкової служби лінгвістичного порталу MOVA.info як віддзеркалення основних проблем функціонування української мови // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 26. – Ч. 3. – 2009. – с. 136–143.
 13. Сирук Е.Б. Систематизация мировых компьютерных тезаурусов как основа для составления тезауруса украинского языка // Слово и словарь. Vocabulum et Vocabularium. Сборник научных трудов по лексикографии / Отв. ред. Л.В.Рычкова [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2005. – С.202–205.
 14. Сирук Е., Сорокин В. Использование компьютерного тезауруса в статистическом анализе лексики художественных текстов (на материале украинского языка) // Texts and Сontexts: the Movement of Language. Selected Papers. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. – Kaunas VU Press, 2005. – P.601–608.
 15. Сірук О. Загальномовний і спеціалізований тезауруси: порівняльний аналіз // Українське мовознавство. – Вип. 39. – 2009. – с. 100–107.
 16. Сірук О. Моделювання комп’ютерних систем для української мови: «Електронна лексична картотека українських діалектів» (ЕЛКУД) // UCRAINICA IV. Současná Ukrajinistika. Problémy jazyka, lietratury a kultury. Sborník vědeckých článků. Z mezinárodní konference V. Olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. – S.134–141.
 17. Siruk, O.: Non-Technical Computer Thesaurus versus Specialized Computer Thesaurus. In: Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography. Innovative Solutions for Lexical Entry Design in Slavic Lexicography. MONDILEX Third Open Workshop. L’. Stur Institute of Linguistics, Bratislava 2009, pp. 177–182.
 18. Grytsenko, P.; Siruk, O.; Sorokin, V. Electronic Lexical Card Index for the Ukrainian Dialects (ELCIUD) // NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research: Fifth International Conference “SLOVKO 2009”, Smolenice, Slovakia, 25–27 November 2009. Proceedings. Slovak National Corpus, L’. Stur Institute of Linguistics, Bratislava, Slovakia 2009, pp.132–144.
 19. Сірук О. КорУДіТ: спроба корпусного представлення українських діалектних текстів // UCRAINICA V. Současná Ukrajinistika. Problémy jazyka, lietratury a kultury. Sborník příspěvků. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. — S.111–114.
 20. Сірук О.Б. Слов’янська корпусна діалектологія: історія та перспективи // Мовні і концептуальні картини світу. — Вип. 39. — К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. — C.273–278.
 21. Сірук О.Б. Застосування комп’ютерного інструментарію для опрацювання діалектних даних // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. — Вип. 42. — К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. — C.93–105.
 22. Siruk O. Corpus of Ukrainian Dialect Texts (CorUDiT) as a component of a Corpus of Texts of the Ukrainian Language (CTUL) // Prace Filologiczne. Seria jezykoznawcza. – T. LXIII. – Warszawa: Wydzial Polonistyki UW, 2012. – S.257–269.

тощо.

Контактна інформація

Електронна пошта : verbena (antispam) univ.kiev.ua

Електронна адреса : http://verbena.kiev.ua

Телефон : (044) 239-33-54 (робочий)