Юлія Анатоліївна Маковецька

Магістрантка кафедри сучасної української мови і лабораторії комп'ютерної лінгвістики.

Біографічні відомості

Закінчила бакалаврат Інституту філології Київського національного університету у 2005 році: спеціальність - "Українська мова та література", спеціалізація - "Комп'ютерна лінгвістика", кваліфікація - "бакалавр філології".

2005-2006 рр. – співробітник лабораторії комп’ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Бакалаврська робота

Назва: Структура і типологія порівнянь у хідожньому тексті (на матеріалі поезій Василя Стуса та Дмитра Павличка)

Мета бакалаврської роботи - виявити особливості функціонування порівнянь в художньому тексті, закономірності їх сполучування, особливості структури (у термінах моделей) та виділити групи лексики, що найчастіше вживаються при порівнянні предметів, подій, явищ. У роботі було використано такі методи:

1 ) описовий метод;

2 ) метод індуктивного та дедуктивного аналізу;

3 ) метод моделювання;

4 ) метод кількісного аналізу.

Досягнені результати:

- моделі порівнянь (простих-розгорнених; сполучникових-безсполучникових)

- розроблено лексико-семантичні групи лексики, яка вживається при порівнянні. 

-  словник порівнянь В.Стуса Ø словник порівнянь Д.Павличка 

-  база даних Microsoft Access. Ключові слова: порівняння, троп, лексика, модель, сполучниковий, безсполучниковий, простий, розгорнений, порівнюване, порівнююче, індукція.

Участь у проектах Лабораторії

З 2004 - участь у розробці частотного словника українського публіцистичного стилю – 2004

З 2005 - підтримка лінгвістичного порталу «MOVA.info» www.mova.info

Контактна інформація

Електронна пошта : fancy@email.ua