Дмитро Федорович Кузьменко

Інженер.

Біографічні відомості

Закінчив Інститут філології Київського національного університету у 2004 році: спеціальність "Українська мова та література", спеціалізація "Комп'ютерна лінгвістика", кваліфікація - "магістр філології, фахівець з української мови та літератури, викладач". Тема магістерської: "Лінгвістичні моделі впливу художнього тексту на свідомість".

З 2004 - інженер Лабораторії.

З 2006 - здобувач кафедри теорії літератури і компаративістики, тема дисертації "Літературна реконструкція як ознака інтертекстуальності".

Участь у проектах Лабораторії

2002-2003 Програма автоматичного синтезу парадигми англійського іменника і дієслова (бакалаврська робота).

2003-2004 Лінгвістичне моделювання впливу на свідомість (маніпуляції свідомістю) (магістерська робота).

2003-2004 Розробка і наповнення лінгвістичного порталу MOVA.INFO (розділ "Мови світу").

2004 Частотний словник української публіцистики.

2004 Сайт Лабораторії.

2005 Біобібліографічний портал "Вавилон".

2006 Робота над електронним корпусом текстів.

2007 Підготовка матеріалів з історії літератури для порталу "Вавилон", розміщені тут.

2008-2009 Електронний підручник з теорії літератури

2009-2010 Підготовка матеріалів для корпусу паралельних текстів 

Бібліографія

 1. Кузьменко Д. Формальна класифікація парадигм і синтез словоформ англійського іменника (для системи українсько-англійського автоматичного перекладу) // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 9. - К., ВПЦ “Київський університет”, 2004. - С.: 142-144.
 2. Селінджер Дж.Д. Чудовий день для рибки-бананки / Переклад Д.Кузьменка // Всесвіт, № 7-8 2004. - С.: 159-167.
 3. Селінджер Дж.Д. У човні / Переклад Д.Кузьменка // Всесвіт, № 9-10 2008. - С.: 20-27.
 4. Селінджер Дж.Д. Уста чарівні й очі зелені / Переклад Д.Кузьменка // Всесвіт, № 9-10 2008. - С.: 27-34.
 5. Кузьменко Д. Сучасні підходи до тлумачення поняття "інтертекстуальності" // Літературознавчі студії. Випуск 21, частина 1. — К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. — С.: 347-351.
 6. Кузьменко Д. Комп'ютерна лінгвістика і Web 2.0 // Studia Linguistica. Vol. II. — К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. — С.: 214-219. 
 7. Кузьменко Д. Літературна реконструкція як художній прийом // Літературознавчі студії. Випуск 23, частина 1. — К.: Інститут філології КНУ ім. Т.Шевченка; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. — С.: 253-257.
 8. Кузьменко Д. Слов'янські відлуння у творчості Дж.Р.Р. Толкіна // Літературознавчі студії. Випуск 24. — К.: Інститут філології КНУ ім. Т.Шевченка; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. — С.: 217-221. 
 9. Селінджер Дж.Д. Для Есмé з любов'ю і мерзотою / Переклад Д.Кузьменка // Всесвіт, № 7-8 2009. — С.: 76-89.
 10. Кузьменко Д. "Дідахе": актуальність тоді і тепер [Електронний ресурс] // Релігія в Україні. — 7 грудня 2009..
 11. Кузьменко Д. Герменевтичний та діалогічний виміри літературної реконструкції // Мови та культури у Новій Європі: контакти і самобутність. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. — С.: 527-534.
 12. Кузьменко Д. Jerome David Salinger. In Memoriam. Герої Селінджера у пошуках каяття [Електронний ресурс] // Релігія в Україні. — 29 січня 2010.
 13. Кузьменко Д. Проблема богослужбової мови в УПЦ // Релігія в Україні: Огляд публікацій. — Випуск другий. — К.: Майстерня книги, 2010. — С.: 255-263.

Виступи на конференціях

 1. Кузьменко Д. Формальна класифікація парадигм і синтез словоформ англійського іменника (для системи українсько-англійського автоматичного перекладу) // Інститут філології КНУ ім. Т.Шевченка, весна 2003.
 2. Кузьменко Д. Сучасні тлумачення поняття "інтертекстуальності // Національна культура у парадигмах семіотики, мовознавства, літературознавства, фольклористики. -  КНУ ім. Т.Шевченка, 24 жовтня 2007.
 3. Кузьменко Д. Слов'янські впливи у творчості Дж.Р.Р. Толкіна // Діалог культур: лінгвістичний і літературознавчий виміри. - КНУ ім. Т.Шевченка, 9 квітня 2008.
 4. Кузьменко Д. Літературна реконструкція як художній прийом // Мовно-культурна комунікація в сучасному соціумі. - КНУ ім. Т.Шевченка, 22 жовтня 2008.
 5. Кузьменко Д. Комп'ютерна лінгвістика і Web 2.0 // Рецепція наукової спадщини академіка М.Я.Калиновича в сучасній філології. — Інститут філології КНУ ім. Т.Шевченка, 17 березня 2009.
 6. Кузьменко Д. Герменевтичний та діалогічний виміри літературної реконструкції // Мови і культури в сучасній Європі: контакти і самобутність. — Інститут філології КНУ ім. Т.Шевченка, 5-6 жовтня 2009.
 7. Кузьменко Д. Кельтський культурний пласт у творчості Дж.Р.Р. Толкіна // Етнічні мовно-культурні моделі світу в контексті українського перекладознавства: до 90-річчя Миколи Лукаша. — Інститут філології КНУ ім. Т.Шевченка, 22 жовтня 2009.
 8. Кузьменко Д. До питання про створення електронного літературного корпусу // Класичні та сучасні мови у вимірах теоретичної та прикладної лінгвістики. — Інститут філології КНУ ім. Т.Шевченка, 4 грудня 2009.
 9. Кузьменко Д. Скандинавські мотиви у творчості Дж.Р.Р. Толкіна з точки зору історії та теорії літератури // Філологічний семінар: Що таке історія літератури? — Інститут філології КНУ ім. Т.Шевченка, 14 грудня 2009.

Хобі

Колекціонування книг, фільмів, література, кінематограф, анімація, образотворче мистецтво.

Контактна інформація

Електронна пошта: dfk (а) online.ua

ICQ: 316457181

Електронна адреса: http://kuzmenko.org.ua

Телефон: (044) 239-33-54 (робочий)