Євгенія Анатоліївна Карпіловська

Доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Відділу структурно-математичної лінгвістика Інституту мовознавства імені О.О. Потебні Національної академії наук України.

Навчальні курси

Лінгвістичні бази даних і машинні фонди мов (спецкурс)

Основи штучного інтелекту (спецкурс)

Біографічні відомості

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 1979 році. Відтоді працює в Інституті мовознавства НАН України:

1979 - 1985 - старший лаборант.

1991 - 1992 - молодший науковий співробітник Відділу структурно-математичної лінгвістики.

1992 - 1997 - учений секретар.

1997 - 2000 - старший науковий співробітник Відділу структурно-математичної лінгвістики.

З 2000 р. - провідний науковий співробітник Відділу структурно-математичної лінгвістики.

2000 р. - захист докторської дисертації : Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: будова та реалізація: Дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / НАН України; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. - К., 2000.

Бібліографія

Карпіловська Є. А. Конструювання складних словотворчих одиниць. 1990.

Українська література ХІ-ХVІІІ століть: Хрестоматія з коментарями / Є. А. Карпіловська (упоряд.), Л. О. Тарновецька (упоряд.). - Чернівці: Прут, 1997. - 368с.

Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови / Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України. - К., 1998.

Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Карпіловський В. С., Недозим Т. І. Словник афіксальних морфем української мови / Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України. - К., 1998. - 435с.

Карпіловська Є. А. Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: будова та реалізація / Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України. - К., 1999. - 297с.

Карпіловська Є. А. Кореневий гніздовий словник української мови: Гнізда слів з вершинами - омографічними коренями. - К. : Українська енциклопедія імені М.П.Бажана, 2002. - 912с.

Карпіловська Є. А. Вступ до комп'ютерної лінгвістики. Донецьк : ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2003. - 184с.

Співавтор циклу навчальних посібників для російськомовної аудиторії: "Изучаем украинский язык. Элементарная грамматика" (1991, 1992, 1996), "Изучаем украинский язык. Расширенный курс"(1993, 1996).

Член редакційної колегії та один із авторів енциклопедії “Українська мова” (2000).

Контактна інформація

Телефон: (044) 228-26-80 (робочий)

Електронна пошта: kvs@ukrpack.net