Ходаківська Ярина Володимирівна

Старший лаборант.

Біографічні відомості

1996 р. – закінчила філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, відділення української мови та літератури. Кваліфікація – спеціаліст, фахове спрямування – філолог, викладач української мови та літератури.

2002–2006 рр. – навчання в аспірантурі за спеціальністю 10.01.01 – теорія літератури. Тема дисертації: “Еволюція художнього стилю Василя Стуса: соціокультурні та мистецькі чинники”.

З 2006 р. – старший лаборант навчально-наукової лабораторії комп’ютерної лінгвістики.

Бібліографія

Стиль і світогляд // Філологічні семінари. Вип. 6. – К., 2003. – С. 149–156.

Соціокультурний аналіз у літературознавстві // Філологічні семінари. Вип. 7. – К., 2004. – С. 134–141.

Поетика сновидінь у "Палімпсестах" Василя Стуса // Філологічні семінари. Вип. 8. – К., 2005. – С. 300–311.

Шевченковим шляхом: життєва і творча стратегія Василя Стуса // Шевченкознавчі студії. Вип. 8. – К., 2006. – С. 70–74. 

Поетика герметизму в київському списку "Палімпсестів" Василя Стуса // Актуальні проблеми слов’янської філології "Лінгвістика і літературознавство". Вип. XI, частина 2. – К., 2006. – С. 309–324.

Література крізь гендерну призму в оцінках Василя Стуса // Молода нація ("Василь Стус. Двадцять років після смерті: сучасне сприйняття і переосмислення"). № 1 (38) – К., 2006. – С. 80–89.

Поезія "Уже моє життя в інвентарі" Василя Стуса: звуки і смисли // Молода нація ("Василь Стус. Двадцять років після смерті: сучасне сприйняття і переосмислення"). № 1 (38) – К., 2006. – С. 133–141.

Контактна інформація

Телефон : 239-33-54 (робочий)

Електронна пошта : yaryna@univ.kiev.ua