Наталія Петрівна Дарчук

Кандидат філологічних наук, доцент Кафедри сучасної української мови, науковий керівник Лабораторії комп'ютерної лінгвістики.

Навчальні курси

Автоматизований морфологічний аналіз тексту (спецкурс)

Автоматизований синтаксичний аналіз тексту (спецкурс)

Комп’ютерна лексикографія (спецсемінар)

Комп’ютерне конструювання тезаурусів: логіко-лінгвістичний аспект (спецкурс)

Лінгвістичні алгоритми (спецсемінар)

Лінгво-інформаційні технології створення електронних підручників з мови (спецкурс)

Лінгвостатистика (спецкурс)

Біографічні відомості

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка: фах - структурна і прикладна лінгвістика, кваліфікація - лінгвіст, фахівець з автоматичної обробки інформації.

У 1968 - 1998 роках працювала в Інституті мовознавства імені О.Потебні НАН України.

1975 р. - захист кандидатської дисертації "Індивідуальне та загальне в лексичній системі авторського стилю".

1998 - 2004 - викладання у КНУ імені Тараса Шевченка: лекційні курси з морфології, лексикології, синтаксису української мови; спецкурси з автоматичного морфологічного і синтаксичного аналізу, лінгвостатистики, структурної лінгвістики, комп‘ютерної лінгвістики, а також лінгвістичних алгоритмів, комп‘ютерної лексикографії, навчальних комп‘ютерних програм.

Наукові дослідження і проекти

36 років досвіду роботи у галузі структурно-математичної лінгвістики та українського мовознавства організація та здійснення наукових проектів:

1973 -1975 Частотний словник сучасної української художньої прози

1976 - 1980 Закономірності структурної організації наукового тексту

1981 - 1983 Автоматизація аналізу наукового тексту

1984 - 1987 Морфологічний аналіз на ЕОМ

1985 - 1986 Автоматичне виділення терміну з тексту

1985 - 1988 Обернений частотний словник сучасної української художньої прози

1987 - 1994 Автоматичний граматичний аналіз українського тексту

1988 - 1990 Лінгвістичні проблеми автоматизації редакційно-видавничих робіт

1991 - 1994 Синтаксичний аналіз на ЕОМ

1994 - 1995 Частотний словник сучасної української публіцистики

1995 - 1997 Частотні словники та сфери іх використання

1998 - 2000 Частотний словник сучасної української поетичної мови

2000 - 2004 Параметризована база даних сучасного поетичного мовлення

2000 - 2004 Морфемно-словотвірна база української мови

2003 - 2004 Електронний підручник з української мови для дистанційного навчання (Лексика. Синтаксис)

2003-2004 Автоматичний морфний сегментатор українського тексту.

2003-2004 Інформаційно-довідковий портал з української мови: www.mova.info.

Авторські права на комп‘ютерні програми перевірки української орфографії "РУТА" та російсько-українського / українсько-російського машинного перекладу "ПЛАЙ".

Ґранти за наукову діяльність

1992 р. - премія Сороса за "Частотний словник сучасної публіцистики"

1996 р. - премія Сороса за "Обернений частотний словник сучасної української художньої прози"

2002 р. - американська премія ACLS за наукову розробку "Параметризована база даних сучасного поетичного мовлення"

Бібліографія

Автор 96 друкованих праць.

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-33-54 (робочий)

Електронна пошта: n_darchuk@yahoo.com