Наталія Геннадіївна Чейлитко

Наталія Геннадіївна ЧейлиткоКандидат філологічних наук, викладач кафедри сучасної української мови і філолог лабораторії комп'ютерної лінгвістики.

Біографічні відомості

Закінчила Інститут філології Київського національного університету у 2004 році: спеціальність "Українська мова та література", спеціалізація "Комп'ютерна лінгвістика", кваліфікація - "магістр філології, фахівець з української мови та літератури, викладач". Тема магістерської роботи: "Моделі генітивних конструкцій у текстах офіційного ділового стилю".

З 2004 по 2007 -  аспірантка кафедри сучасної української мови. У 2009 році захищена дисертація на тему: "Відображення синтаксичної та лексичної цілісності речення через зони зв’язків словоформ".

З 2008 філолог лабораторії комп'ютерної лінгвістики.

З 2009 викладач кафедри сучасої української мови.

Участь у проектах Лабораторії

«Електронний підручник з української мови».

Формальний аналіз синтаксичної структури речення.

Лексико-тематична модель дискурсу.

Бібліографія

 1. Чейлитко Н. Алгоритм перекладу українських генітивних іменних конструкцій англійською мовою / Н. Чейлитко // Мовні і концептуальні картини світу світу : [зб. наук. праць]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003. – Вип. 9. – С. 316–319.
 2. Чейлитко Н. Сполучуваність слів у реченні як реалізація їхньої валентності / Н. Чейлитко // Мовні і концептуальні картини світу : [зб. наук. праць]. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 16. – Кн. 2. – С. 311–314.
 3. Чейлитко Н. Типові моделі зон зв'язків словоформ в українському реченні / Н. Чейлитко // Мовні і концептуальні картини світу : [зб. наук. праць]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – Вип. 23. – Ч. 3. – С. 162 –167.
 4. Чейлитко Н. Антиномія лінійної та структурної організації речення : проблема формального опису / Н. Чейлитко // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – Вип. 14. – С. 50–53.
 5. Чейлитко Н. Зона синтаксичних зв'язків словоформи як конструктивна одиниця речення / Н. Чейлитко // Українське мовознавство : [міжвідомч. наук. зб.]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – Вип. 37. – С. 71–75.
 6. Чейлитко Н. Г. Взаємодія зон зв'язків словоформ у реченні як відображення його структури / Н. Г. Чейлитко // Система і структура східнослов'янських мов : До 85-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора М. Я. Брицина : [зб. наук. праць]. – К. : Знання України, 2008. – С. 49–57.
 7. Чейлитко Н. Лексико-тематична модель тексту на основі формальних критеріїв / Н. Чейлитко // Функціональний простір української мови : [зб. наук. праць]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2008. – С. 89–93.
 8. Чейлитко Н. Г. Структурно-синтаксичне дослідження на основі методу аналізу зон зв'язків словоформ / Н. Г. Чейлитко, А. В. Галкін // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2008. – № 2. – С. 229–235.
 9. Чейлитко Н. Укладання тематичного образу тексту на основі формальних критеріїв / Н. Чейлитко // UCRAINICA III. SOUČASNÁ UKRAJINISTIKA. Problémy jazyka, literatury a kultury : [sborník článků]. – Olomouc,Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. – Část 1. – S. 279–283.
 10. Чейлитко Н. Типові моделі зон зв'язків словоформ в українському реченні / Н. Чейлитко, А. Галкін // UCRAINICA III. SOUČASNÁ UKRAJINISTIKA. Problémy jazyka, literatury a kultury : [sborník článků]. – Olomouc,Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. – Část 1. – S. 291–295.
 11. Чейлитко Н. Корпусне дослідження зон зв'язків словоформ в українському реченні / Н. Чейлитко // Лінгвістичні студії : [зб. наук. праць]. – Донецьк, Вид-во ДонНУ, 2009. – Вип. 18. – С. 268–275.
 12. Чейлитко Н. Г. Відображення синтаксичної та лексичної цілісності речення через зони зв'язків словоформ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. Г. Чейлитко. – К., Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2009. – 20 с.

Контактна інформація

Телефон Лабораторії : (044) 239-33-54

Електронна пошта: natalia.cheilytko (a) gmail.com