Історія

У 60-х роках у Києві було створено ряд структур, які займалися проблемами комп'ютерної лінгвістики. В Інституті кібернетики група проф. Е.В. Скороходька працювала над створенням формальної мови, RX-кодів для запису семантики слів, машинним перекладом на базі української мови. В Інституті мовознавства Відділ структурно-математичної лінгвістики під керівництвом проф. В.С. Перебийніс займався статистичними дослідженнями української мови, автоматизованими системами аналізу текстів. На Факультеті кібернетики Київського університету було створено Кафедру структурно-математичної лінгвістики. Її завідувачем була проф. Ф.О. Нікітіна. З ініціативи проф. В.М. Глушкова в Україні розпочалась підготовка спеціалістів вищої кваліфікації зі спеціальності 10.02.21 - "структурна, прикладна і математична лінгвістика", центром якої став Інститут мовознавства і наш Університет.

За той період було напрацьовано теоретичний і прикладний досвід у галузі комп'ютерної лінгвістики, створено кваліфікований кадровий потенціал. Набутий досвід сприяв глибшому розумінню проблематики комп'ютерної лінгвістики, визначенню її змістових пріоритетів. У першу чергу це лінгвістика, а не кібернетика, ось чому в контексті кібернетики, коли в навчальних планах переважала математика, а не лінгвістика, це відділення не мало особливих перспектив і 1985 році було закрите.

Однак маючи такий потенціал, Україна не могла опинитися на узбіччі наукових потоків, і в 1989 році з ініціативи Філологічного факультету Київського університету та Відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства рішенням Міністерства освіти на філологічних факультетах було відкрито спеціалізацію "комп'ютерна лінгвістика". 

У 1992 році при Кафедрі сучасної української мови Київського університету було створено Навчально-наукову лабораторію комп'ютерної лінгвістики з метою кращої організації навчального циклу спеціалізації та науково-дослідної роботи.

З часу заснування Лабораторії у 1992 році до 2002 року було підготовлено понад 70 україністів, які мають сертифікат спеціалізації "комп'ютерна лінгвістика". Вони успішно працюють в Київському університеті, в інших вузах Києва, в інститутах і підрозділах Національної академії наук України, у державних і комерційних установах. П'ятеро з них захистили кандидатські дисертації, троє працюють у зарубіжних університетах.

Наша Лабораторія стала спадкоємницею навчальних підрозділів 60-тих років, адже було забезпечено передачу досвіду і кадрового потенціалу. Ми зберегли всі кращі здобутки української структурної та математичної лінгвістики минулого, розвинули їх до конкретних програмних продуктів і далі уводимо в український науковий обіг кращі досягнення світової прикладної лінгвістики, працюємо над власними дослідженнями у цій галузі.