Навчальні курси

Спецкурси

Автоматизований морфологічний аналіз тексту

Автоматизований синтаксичний аналіз тексту

Вступ до структурної лінгвістики

Комп’ютерне конструювання тезаурусів: логіко-лінгвістичний аспект

Лінгвістика тексту

Лінгвістичні бази даних і машинні фонди мов

Лінгво-інформаційні технології створення електронних підручників з мови

Лінгвостатистика

Машинний переклад

Морфемно-словотвірна лінгвістична база даних української мови

Нові інформаційні технології

Основи штучного інтелекту

Прикладне термінознавство

Структурні методи в лінгвістиці

Спецсемінари

Лінгвістичні алгоритми

Комп’ютерна лексикографія

Лінгвістичне моделювання

Сучасний електронний підручник з української мови