Підручник з СУМ: Дієслово.Категорія часу

ДІЄСЛОВО: КАТЕГОРІЯ ЧАСУ


 1. Часова парадигма :
  1. минулий час;
  2. теперішній час;
  3. майбутній час:
   1. проста форма;
   2. складна форма;
   3. складена форма.
 2. Основні теоретичні положенння (таблиця).
 3. Контрольні запитання.
 4. Практичні завдання.

Дієслова дійсного способу можуть вживатися в минулому, теперішньому і минулому часі. Дієслова минулого часу означають дію, яка колись відбувалася або відбулася, дієслова теперішнього часу - дію, яка відбувається постійно або в момент мовлення, а дієслова майбутнього часу - дію, яка відбуватиметься в майбутньому.

Дієслова минулого часу змінюються за числами, а в однині - й за родами:

ОднинаМножина
чоловічийжіночийсередній
мав-0ма-л-ама-л-ома-л-и
біг-0біг-л-абіг-л-обіг-л-и

Дієслова теперішнього і майбутнього часу змінюються за числами та особами. Дієслова в теперішньому часі мають ті ж особові закінчення, що і в майбутньому часі дієслова доконаного виду, які репрезентують просту форму майбутнього часу. Дієслова недоконаного виду мають складну і складену форми майбутнього часу.

Проста форма майбутнього часу дієслів доконаного виду:

ОсобаОднинаМножина
1 ос.скаж-у,зробл-юскаж-емо,зроб-имо
2ос.скаж-еш,зроб-ишскаж-ете,зроб-ите
3ос.скаж-е,зроб-итьскаж-уть,зробл-ять

Складна форма майбутнього часу дієслів недоконаного виду утворється приєднанням до інфінітива особових закінчень:

ОсобаОднинаМножина
1 ос.працювати-му,казати-мупрацювати-мемо,казати-мемо
2ос.працювати-меш,казати-мешпрацювати-мете,казати-мете
3ос.працювати-ме,казати-мепрацювати-муть,казати-муть

Складена форма майбутнього часу дієслів недоконаного виду утворюється за допомогою особових форм допоміжного дієслова та інфінітива основного дієслова:

ОсобаОднинаМножина
1 ос.буд-у працюватибуд-емо працювати
2ос.буд-еш працюватибуд-ете працювати
3ос.буд-е працюватибуд-уть працювати

Основні теоретичні положення

МинулийТеперішнійМайбутній
Дія, що мала початокі відбу(ва)лася до моменту мовлення про неїДія, що відбувається в момент мовлення або постійноДія, що відбудеться після моменту мовлення про неї
у минул. часі дієслова змінюються за родами і числами(не змінюються за особами!)лише для дієслів недоконаного виду;(у теперішньому часі не буває дієслів доконаного виду!)має три форми1)просту доконаного виду: набер-у, набер-емо, стан-у, наклич-еш, занес-ете
основи інфінітива + суфікси -в, -л, нульовий суфікс: зна-ти=>зна-в, зна-л-а, зна-л-о, зна-л-и; пронес-ти=> проніс-0, пронес-л-а, пронес-л-о, пронес-лоснова дієслів теперішнього часу дієслів недоконаного виду + особові закінчення: зна-ю, зна-єш, зна-є, зна-ємо, зна-єте, зна-ють; вч-у, вч-иш, вч-ить, вч-имо, вч-ите, вч-ать2)складну недоконаного виду: інфінітив + особові закінчення -му, -меш, -ме... (залишок архаїчного дієслова йняти): учити-меш, знати-меш, знати-муть
3)складену (аналітичну) недоконаного виду: інфінітив + бути в особових формах буд-у знати, буд-еш знати...
У розмовному і художньому стилях можуть вживатися форми давноминулого (передминулого) часу для посилення розмовного колориту. Давноминулий час означає дію, яка відбувалася перед іншою минулою дією. Утворюється за допомогою числово-родових форм основного дієслова в минулому часі та цих же форм допоміжного дієслова бути: написали були, були спіймали, був утік (посилює розмовний колорит). Віл щось почав був говорити, та судді річ йому спочатку пребили (Гребінка).
Дієслова одного часу в тексті можуть вживатися в іншому часовому значенні