Додому Надіслати листа
Анатолій Мойсієнко :: персональна сторінка

Анатолій Мойсієнко – поет не зі самоспонукання до творчості, не з нав’язливого самопримусу бути поетом, а від природи своєї, а за станом душі... за манерою письма – образний, метафоричний.
Євген ГУЦАЛО

Анатолій Кирилович Мойсієнко

Анатолій МОЙСІЄНКО народився 9 липня 1948 в селі Бурівка на Чернігівщині. Закінчив філологічний факультет Ніжинського державного педінституту ім. М. Гоголя. Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор ряду досліджень з філології, зокрема книжок "Слово в аперцепційній системі поетичного тексту: декодування Шевченкового вірша" (1997, 2006), "Традиції модерну і модерн традицій" (2001), "Динамічний аспект номінації" (2004), "Традиції модерну і модерн традицій. Книга друга" (2007), "Мова як світ світів: Поетика текстових структур" (2008) тощо. Опублікував поетичні збірки "Приємлю" (1986), "Сонети і верлібри" (1996, 1998), "Шахопоезія" (1997), "Сім струн" (1998, 1999), "Віче мечів" (1999), "Нові поезії" (2000), „Спалені камені” (2003), „Вибране” (2006), "З чернігівських садів: нові сонети і верлібри" (2008). Твори А. Мойсієнка перекладалися німецькою, англійською, російською, білоруською, польською, угорською, румунською мовами. Виступає також як перекладач з німецької та слов"янських мов. Упорядник двотомної антології "Золотий гомін: українська поезія світу" (1991, 1997), антології різномовної поезії України "На нашій, на своїй землі" в трьох книгах (1995, 1996). Член Національної спілки письменників України (1988), один із засновників гурту поетів-паліндромістів "Геракліт" (1991). Лауреат літературних премій "Благовіст", Бориса Нечерди, Івана Кошелівця.


Спiвавтором - рiдна мова.
Анатолiй МОЙСIЄНКО

Збірки поезій

 •  Приємлю.– К.: Рад. письменник, 1986.– 111 с.
 •  Сонети і верлібри.– К.: Довіра, 1986.– 104 с. Друге вид. 1998.
 •  Шахопоезія.– Париж-Львів-Цвікау, 1997.– 52 с.
 •  Сім струн.– К.: Горудень, 1998.– 7 с. Друге вид. 1999.
 •  Віче мечів.– К.: Задруга, 1999.– 102 с.
 •  Нові поезії.– Париж-Львів-Цвікау, 2000.– 96 с.
 •  Спалені камені.– Вінниця: Нова книга, 2003.– 96 с.
 •  Вибране.– К., 2006.– 520 с.

Упорядкування

 •  Українська поезія світу: Золотий гомін. У двох кн.– К., Кн. 1 – 1991.– 352 с.; Кн. 2. – 1997.– 544 с.
 •  На нашій, на своїй землі: Антологія різномовної поезії України. У трьох кн.– К., Кн.1.– 1995 – 350 с.; Кн. 2. – 1995.– 414 с.; Кн. 3.– 1996.– 429 с.

Наукові видання

 •  Слово в аперцепційній системі поетичного тексту: Декодування Шевченкового вірша.– К.:Правда Ярославичів, 1997.– 200 с.
 •  Традиції модерну і модерн традицій.– К.-Ужгород, 2001.– 80 с.
 •  Динамічний аспект номінації.– К.: Київський університет, 2004.– 100 с.

Науково-методична, навчальна література

 •  Сучасна українська літературна мова: Програма для студентів спеціальності 2111 "Дефектологія".- К., 1988.- 12 с. ( у співавторстві).
 •  Історія української мови: Хрестоматія (навчальний посібник для студентів філологічних факультетів). – К.: Либідь, 1996.– 288 с.(у співавторстві).
 •  Українська література: Навчальний посібник.- К.: Либідь, 1995 (у співавторстві).
 •  Гроно нездоланних співців: Навчальний посібник для вчителів та учнів старших класів середньої школи.- К.: Український письменник, 1997.- 285 с. (у співавторстві).
 •  Філологія як українознавство: Методичні рекомендації до вивчення курсу.– К: НДІУ.– 2003.– 100 с. (у співавторстві)
 •  Філологія як українознавство: Навчальний посібник.– К.: НДІУ.– 2003.– 156 с.(у співавторстві).

Відгуки

Анатолій Мойсієнко поет за суттю, а не за хатніми мірочками.
Павло Мовчан

*

„Вінок сонетів” – зразок Вашої віртуозності.
Проф. Ася Гумецька (США). З листа до поета

*

Моноалітеративний вірш Анатолія Мойсієнка – свідчення не лише дивовижної майстерносі поета, а так само невичерпних можливостей нашої мови.
Анатолій Погрібний , з передмови до книжки „Сім струн”

*

Був ошелешений високим літературним шедевром Анатолія Мойсієнка – збіркою „Віче мечів”.
Петро Сорока , про книжку паліндромів

*

Рідкісна книжка, такої, певне, більше в світі нема.
Міжнародний ґросмайстер Віктор Корчной (Швейцарія), про збірку „Шахопоезія”

*

Поезія Анатолія Мойсієнка відкриває унікальні можливості пізнання естетичної, зображальної, змістової, звукової цілісності поетичного твору.
Микола Жулинський, з передмови до книжки “Вибране”НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, В ЯКИХ ПОДАЮТЬСЯ ПОЕТИЧНІ ТВОРИ А. МОЙСІЄНКА

Довідково-енциклопедичні видання

Періодичні, книжкові видання

Додаткова літератураТексти
 © Edited by Olena Siruk, 2005-2010